Invatamant

 

În comuna Potlogi funcţionează două şcoli cu personalitate juridică, Şcoala Gimnazială Potlogi cu 6 structuri – Grădiniţa cu program normal Univers – Potlogi, Şcoala Primară Vlăsceni, Grădiniţa cu program normal Vlăsceni, Şcoala Gimnazială Pitaru, Grădiniţa cu program normal Pitaru şi Şcoala Gimnazială Româneşti cu o structură, Grădiniţa cu program normal Româneşti.

     În toate aceste unităţi de învăţământ îşi desfăşoară activitatea 84 de cadre didactice, 7 angajaţi ca personal didactic auxiliar şi 9 angajaţi din sectorul nedidactic.

     La Potlogi sunt 142 de preşcolari înscrişi, iar la Româneşti sunt 115 de preşcolari înscrişi;

     565 de elevi sunt înscrişi la Şcoala Gimnazială Potlogi şi structurile sale, iar la Şcoala Gimnazială Româneşti învaţă un total de 660 de elevi;

 

Toate unităţile de învăţământ din comună sunt dotate cu instalaţie de apă curentă, grupuri sanitare (la interior, în Potlogi, Pitaru, Podul Cristinii, Vlăsceni şi la exterior, în Româneşti), încălzire centralizată (cu gaze la toate unităţile, cu excepţia şcolii Româneşti, care dispune de o centrală pe lemne), laboratoare de informatică şi o bază materială necesară desfăşurării cursurilor la celelalte discipline de învăţământ. Şcoala Gimnazială Potlogi are o sală de sport cu vestiare, un teren de sport şi un atelier şcolar.

              La Şcoala Gimnazială Româneşti, s-a construit un corp nou de clădire cu destinaţie de şcoală ( care a fost inaugurat în septembrie 2017 ), cu sprijinul Inspectoratului ŞcolarJudeţean Dâmboviţa şi al Consiliului Local Potlogi şi o gradiniţă nouă cu trei sali de grupă ,construită cu fonduri norvegiene.

                      Proiectul Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I s-a derulat la Şcoala Gimnazială Româneşti în 2009-2010. Programe integrate pentru creşterea accesului la educaţie şi a nivelului educaţional  al copiilor din comunităţi defavorizate, cu precadere romi, proiect în parteneriat cu Fundaţia Ruhama.

                     Obiectivul general al proiectului – prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii în rândul copiilor cu vârste între 5-8 ani din 420 de comunităţi dezavantajate, cu pondere  ridicată de romi, cu precădere în localităţile rurale şi urbane mici, din România, prin implementarea de alternative educaţionale pentru preşcolari şi părinţii acestora.

Tot la Şcoala Gimnazială Româneşti este în derulare proiectul ”Pe locuri, fiți gata, start!” – creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi are, drept obiectiv principal,  creșterea calității serviciilor de educație timpurie pentru copiii de etnie romă dezavantajați din comunitățile din România, în perioada 2015-2017.

Din 2007, în Şcoala Gimnazială Potlogi, se derulează un parteneriat cu Asociaţia Ovidiu Ro, iniţial în cadrul proiectului FIECARE COPIL ÎN ŞCOALĂ, ulterior în cadrul proiectului  FIECARE COPIL IN GRĂDINIŢĂ, care a devenit naţional şi este susţinut în prezent de Guvernul României, care acordă tichete sociale în valoare de 50 RON, fapt ce a determinat creşterea frecvenţei copiilor în unităţile noastre de învăţământ şi îmbunătăţirea mediului şcolar şi a calităţii procesului instructiv-educativ. În urma colaborării cu Ovidiu Ro şi PETROM, s-a reabilitat grădiniţa de la Podul Cristinii, în anul 2010.Asociatia OvidiuRo a susţinut desfăşurarea atelierului de vară “Şotron 0”.

În ultimul timp, în Şcoala Gimnazială Potlogi, s-a derulat proiectul POSDRU «Acces la succes – program inovator de pregatire suplimentara a elevilor pentru evaluarea națională », prin care se acorda elevilor de clasa a VII-a si a VIII-a pregătire suplimentară şi psihopedagogică pentru promovarea cu succes a examenelor naţionalela finalul clasei a VIII-a. Aceste activităţi au fost conduse de cadre didactice care au beneficiat de formare, iar monitorizarea a fost asigurată de experţi judeţeni de proiect.
Elevii de clasa a VIII-a au beneficiat şi beneficiază încă de acces pe platforma educaţională a proiectului.

Şcoala Potlogi este susţinută cu sponsorizări şi de fundaţia germană EDFICO. Aceasta a înfiinţat un atelier de creaţie şi a sponsorizat cu materiale didactice ateliere de vară la Şcoala Gimnazială Potlogi, Şcoala Primară Vlăsceni, Şcoala Gimnazială Româneşti şi Grădiniţa Univers Potlogi. Activităţile de la “Şcoala după şcoală” sunt de tip remedial şi sunt susţinute cu donaţii de la asociaţie.

În anul scolar 2016/2017, 20 de elevi navetişti de la Şcoala Gimnazială Pitaru au primit din partea Fundaţiei ”Mereu aproape “ biciclete noi şi alţi 22 de elevi de clasa a V-a(13 elevi de la Şcoala Gimnazială Potlogi şi 9 de la Şcoala Gimnazială Pitaru) au mers în “Tabara copilăriei” la Buşteni organizată de aceeaşi fundaţie. Cei 22 de elevi au participat la un concurs cu tema “Ce vreau să devin când voi fi mare” şi au fost selectionaţi dintre toţi elevii de clasa a V-a.

Şcolile au încheiat parteneriate cu :Căminul cultural Potlogi, Centrul de informare turistică Potlogi, Biblioteca comunală Potlogi, bisericile de pe raza comunei, Postul de poliţie Potlogi, Asociaţia Edfico, OMV Petrom.

Misiunea şcolii

Şcoala noastră asigură tuturor elevilor o educaţie de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, prin utilizarea unor metodologii noi de lucru, prin abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunitare, prin implicarea părinţilor şi a reprezentanţilor comunităţii în pregătirea şi evoluţia în carieră a elevilor şi prin valorificarea tradiţiilor locale, în raport cu nevoile comunitare.

Viziunea şcolii

ŞCOALA POTLOGI – “O şcoală pentru comunitate, o comunitate pentru şcoală!

Valori:

-suflet, încredere, prietenie, bunătate, cinste, respect, colaborare şi recunostinţă.