Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Alimentare cu energie electrica

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ  CARTIER LOCUINŢE CAP SAT ROMÂNEŞTI, COMUNA POTLOGI, JUDEŢ DÂMBOVIŢA

Proiect finanţat prin: Programul PHARE- 2006 Accelerarea implementării strategiei de îmbunătăţire a situaţiei rromilor, Axa prioritară Componenţa 1 Infrastructură şi Mică Locuire

Obiective generale ale proiectului.

Obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului au fost realizate deoarece un număr de 2800 de persoane de etnie rromă a beneficiat de creşterea calităţii vieţii prin alimentarea cu energie electrică a cartierului de locuinţe CAP sat Româneşti, Com. Potlogi, jud. Dâmboviţa, prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale a 10 membri ai comunităţii rrome şi facilitarea participării active a acestora în procesul de execuţie a lucrării de Alimentare cu energie electrică – Cartier Locuinţe CAP sat Româneşti, Com. Potlogi, jud. Dâmboviţa şi prin creşterea interesului de implicare civică pentru cetăţenii de etnie rromă prin asocierea în ONG de rromi şi formare în Dezvoltare organizaţională.

Rezultate obţinute.

Prin lucrările de alimentare cu enerigie electrică în comunităţile de rromi, se obţin rezultate conexe în beneficiul întregii comunităţi rrome:

– acces la instrumente de informare/educare/comunicare/creştere confort (televiziune, radio, telefon, internet, aparatură electrocasnică)

– creşterea gradului de informare a populaţiei

– creşterea nivelului de civilizaţie

– îmbunătăţirea legăturii între comunităţile comunei

– prin organizarea de cursuri de iniţiere în comunitatea rromă, 10 cetăţeni rromi vor obţine competenţe în corelare cu nivelul de educaţie al acestora, care să le permită ulterior angajarea cu contract de muncă pentru practicarea meseriei ( 100% rată de angajare a absolvenţilor de curs)

– cei 10 beneficiari vor obţine venituri din muncă, rezultatul imediat fiind ridicarea nivelului de trai al familiilor lor, circa 50 de cetăţeni de etnie rroma

– Grupul de iniţiativă al rromilor se va transforma în ONG de/pentru rromi, oferind rromilor din Potlogi cadrul de asociere şi implicare activă în problemele comunităţii

– totodată, 5 membri ai ONG-ului vor beneficia de cursuri de Dezvoltare organizaţională, fapt ce va crea premisele unei bune funcţionări a ONG-ului nou-creat.

Ultima actualizare: 13:15 | 21.09.2022