Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biserica Potlogi

Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare cultural-turistică a monumentului istoric Biserica Adormirii Maicii Domnului – Strâmbeanu din satul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dâmbovița”, cod SMIS 116409

Unitatea administrativ-teritorială COMUNA POTLOGI (lider al parteneriatului) implementează în parteneriat cu Unitatea de cult PAROHIA PITARU, în calitate de beneficiar, proiectul „Restaurarea, consolidarea și punerea în valoare cultural-turistică a monumentului istoric Biserica Adormirii Maicii Domnului–Strâmbeanu din satul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dâmbovița”, cod SMIS 116409 ca urmare a încheierii contractrului de finanțare nr. 357 din 04.09.2017 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, şi cu Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pe de altă parte.

Proiectul Restaurarea, consolidarea si punerea in valoare cultural-turistica a monumentului istoric Biserica Adormirii Maicii Domnului–Strâmbeanu din satul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dâmbovița”, cod SMIS 116409, este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții, 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.

Scopul proiectului este impulsionarea dezvoltării locale în comuna Potlogi, județul Dâmbovița, prin conservarea, protejarea și valorificarea unui obiectiv din patrimoniul cultural: Biserica Adormirea Maicii Domnului–Strâmbeanu din satul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dâmbovița.

Obiectivul general al proiectului este vizitarea monumentului istoric Biserica Adormirii Maicii Domnului – Strâmbeanu din satul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dâmbovița, după implementarea proiectului, de către (minim) 400 de persoane pe an, în termen de 5 ani de la finalizarea investiției.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Restaurarea și consolidarea monumentului istoric Biserica Adormirea Maicii Domnului–Strâmbeanu dinsatul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dâmbovița, conform proiectului tehnic, în perioada de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023;
  2. Punerea în valoare cultural-artistică a Bisericii Adormirea Maicii Domnului–Strâmbeanu din satul Pitaru, comuna Potlogi, județul Dâmbovița, respectiv introducerea acestui monument istoric în circuitul public, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023

Rezultatele proiectului

  1. Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate crește de la 0 la 1
  2. Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu care beneficiază de sprijin – crește de la 70 la 400.

Locul de implementare a proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, judetul Dâmbovita, Comuna Potlogi, satul Pitaru, strada Clucer Mihail Strâmbeanu, nr. 109

Perioada de implementare: Durata proiectului este de 64 luni şi se derulează în intervalul 04.09.2017 03.01.2023.

Valoarea totală: Valoarea totală a proiectului este de 7.977.832.71 lei, din care:

– 7.610.807.15 lei valoarea totala eligibilă;

– 6.469.186,08 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR;

– 988.643,85 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;

– 152.977,22 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului;

– 367.025,56 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA.

Date de contact beneficiar: UAT Comuna Potlogi, Strada Constantin Brancoveanu, nr. 63 Sat Potlogi, Comuna Potlogi, jud. Dambovita, Romania, persoana de contact – Manager proiect Stancu Cristian-Alexandru, telefon: 0732100 112, fax:0245722 492, e-mail primariapotlogi@yahoo.com.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro| www.facebook.com/inforegio.ro

Ultima actualizare: 13:15 | 21.09.2022