Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Centrul educativ Potlogi

Proiect finanţat prin: Phare 2006 – Coeziune Economică şi Socială

Axa prioritară Servicii sociale

Rezultate obţinute:

– 1 sistem integrat de asistenţă socială primară operaţional va fi pus la dispoziţia beneficiarilor din comuna Potlogi;

– 40 de copii beneficiari de programe educaţionale şi de orientare şcolară;

– 40 de copii beneficiari de activităţi recreative şi de socializare;

– 40 de copii beneficiari a două mese pe zi (mic dejun şi prânz sau prânz şi gustare);

– 60 de beneficiari adulţi evaluaţi privind abilităţile profesionale;

– 60 de beneficiari adulţi vor fi ajutaţi să-şi conştientizeze nevoile de dezvoltare personală, prin consiliere în carieră;

– 60 de beneficiari adulţi, informaţi şi consiliaţi profesional, îşi vor îmbunătăţi nivelul de informaţii privind piaţa muncii şi traseul profesional;

– 60 de beneficiari adulţi vor fi capabili să-şi caute locul de muncă după tehnici bine definite şi în mod profesionist;

– 30 de familii, consolidate prin dezvoltarea abilităţilor părinteşti;

– 100 de beneficiari (10 copii şi 60 de adulţi) vor fi ajutaţi să conştientizeze rolul educaţiei pentru sănătate şi vor dobândi cunoştinţe educative în vederea menţinerii stării de sănătate în condiţii optime;

– 5 membri ai echipei de proiect, formaţi în servicii sociale;

– 5 certificate de absolvire a cursului “Competenţe cheie – comune mai multor ocupaţii (lucrul în echipă, comunicare);

– minim 20 de agenţi economici din judeţul Dâmboviţa contactaţi şi sensibilizaţi în cooperarea cu Centrul în demersurile lor de recrutare a personalului pentru locurile de muncă vacante;

– 100 locuri de muncă depistate şi puse la dispoziţia beneficiarilor adulţi;

– s-au organizat două conferinţe de presă;

– 2 comunicate de presă, realizate şi trimise;

– 500 de pliante realizate şi distribuite;

– s-a realizat o bază de date cu 60 de adulţi şi 40 de copii aflaţi în dificultate;

– s-a redactat un suport de curs privind „Tehnicile de ocupare şi păstare a locului de muncă”;

– s-a redactat un suport de curs cu tema „Educaţie sanitară”;

– s-a redactat un suport de curs cu tema „Servicii sociale”.

Ultima actualizare: 12:12 | 30.09.2022