Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Reabilitarea drumurilor

REABILITAREA DRUMURILOR COMUNALE ŞI SĂTEŞTI ÎN COMUNITĂŢILE DE ROMI DIN COMUNA POTLOGI, JUD. DÂMBOVIŢA

Proiect finanţat prin: Programul PHARE-2006- Accelerarea implementării strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor, Axa prioritară Componenta 1 Infrastructură şi Mică Locuire
Beneficiari direcţi: 2.800 de cetăţeni rromi cu domiciliul în comuna Potlogi.

Beneficiari indirecţi: 5.400 de cetăţeni ai comunei.

Obiective generale ale proiectului. Obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului au fost realizate, 2.800 de persoane de etnie rroma  beneficiind astfel de creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii rutiere (2,99 km drum comunal în cartierul de rromi din comuna Potlogi), prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale a 10 dintre membrii comunităţii rrome şi prin creşterea interesului de implicare civică pentru cetăţenii de etnie rroma prin asocierea în ONG de rromi şi formare în Dezvoltare organizaţională.

Astfel, în cadrul proiectului:

  1. s-au reabilitat 2,99 km de drum comunal, în comunitatea de rromi din Potlogi;
  2. 20 de cetăţeni de etnie rromă au fost consiliaţi profesional şi instruiţi în tehnici de căutare a locului de muncă;
  3. 10 cetăţeni de etnie rromă au fost calificaţi;
  4. 10 beneficiari au fost angajaţi;
  5. 1 ONG, constituit şi dotat;
  6. 5 cetăţeni de etnie rromă au absolvit cursuri de Dezvoltare organizaţională
  7. au fost organizate două conferinţe de presă;
  8. au fost realizaţi şi diseminaţi 500 de fluturaşi.

MODERNIZARE DRUM COMUNAL 68 ODOBEŞTI-POTLOGI, KM 0+000-7+975 COMUNA POTLOGI

Rezultatele proiectului:

– îmbunătăţire infrastructurii locale;

– dezvoltarea economico-socială a localităţii;

– dezvoltarea comerţului în regiune;

– îmbunătăţirea căilor de acces între localităţi, fluidizarea traficului în regiune şi, totodată, dezvoltarea economică a localităţii;

– creşterea stabilităţii terenului, prin amplasarea de rigole de colectare a apelor pluviale.

Valoarea estimată a proiectului este de 975.819 euro.

Finanţatorul proiectului: AGENŢIA SAPARD

Ultima actualizare: 13:15 | 21.09.2022