Cadru natural

Comuna Potlogi se înscrie în marea subdiviziune climatică a zonei semiumede, corespunzătoare pădurilor de foioase.

Clima este caracterizată prin amplitudini termice mari, determinate de răcirea accentuată a atmosferei din timpul iernii, ca urmare a pătrunderii maselor de aer arctic, şi de încălzirile excesive din timpul verii, produse de fronturile de aer cald mediteranean.

Fauna şi flora sunt specifice zonei forestiere, cu soluri argilo-fluviale şi brune argiloase compacte. În perimetrul pădurii care s-a conservat, la capitolul floră, întâlnim gorunul, fagul, ulmul, teiul şi frasinul, iar la capitolul faună, iepurele, vulpea, veveriţa şi, în iernile geroase, cu precipitaţii abundente, lupul.

Florile ocrotite în zonă sunt:

  1. bujorul românesc, cu flori mari, roşii-sângerii, ce se deschid în lunile mai-iunie, facând din el o plantă atractivă, întâlnită prin poienile însorite de la marginea pădurilor;
  2. brânduşa galbenă, plantă perenă cu flori de culoare galben–portocaliu.

bujor                  brandusa

Resursele minerale cele mai des intalnite sunt gazele de sonda si petrolul.