Activitate economica

BF2-2004Comuna Potlogi a avut dintodeauna o activitate economică intensă, fiind.aşezată într-o zonă fertilă a Câmpiei Române.

Potenţialul economic existent în industrie, comerţ, agricultură, prestări-servicii etc., împreună cu elementele şi funcţiile socio-culturale situează comuna Potlogi printre cele mai mari şi mai puternice localităţi ale judeţului Dâmboviţa.

Domeniile principale de activitate sunt agricultura, comerţul şi industria. Aceasta din urmă este reprezentată de fabrica de mobilă SC Exploit SRL, o secţie de confecţii metalice, o fabrică de vopsele, o secţie de extracţie a petrolului şi a gazelor naturale, o secţie de tors lână, trei brutării, un laborator de patiserie, patru mori pentru cereale, două balastiere şi o societate de prestări servicii agricole.  “Perla coroanei” este fabrica de mobilă SC Exploit SRL, care confecţionează mobilier pentru casă şi birouri, din materie primă românescă, dar cu tehnologie şi  echipamente italiene. Majoritatea produselor finite este destinată pieţei externe.

Comerţul este reprezentat prin târgul săptămânal, desfăşurat într-un spaţiu nou amenajat, pe o suprafaţă de 10.000 mp. Locuitorii comunei noastre, dar şi cei ai comunelor învecinate au astfel ocazia de a-şi comercializa produsele agricole proprii şi animalele. La nivelul comunei, există, de asemenea, aproximativ 20 de unităţi comerciale, sub formă de magazin mixt. Totodată, avem peste 50 de meseriaşi autorizaţi să practice meseriile de: fierar, vopsitor fibre textile şi de lână, sudor, vopsitor auto, constructor etc.

Puternic reprezentată în această zonă, agricultura este desfăşurată de 3228 de proprietari de terenuri şi animale, care lucrează 4200 ha de teren arabil, cu ajutorul unui număr însemnat de tractoare şi utilaje agricole.

Menţionăm faptul că, în comuna Potlogi, există un puternic bazin legumicol (legumele se cultivă atât în câmp deschis, cât şi în sere şi solarii). Recoltele obţinute depăşesc cu mult necesarul de consum al populaţiei, fapt pentru care producătorii valorifică surplusul pe pieţele capitalei şi ale oraşelor Titu, Găeşti şi Piteşti.

În viitorul apropiat, se impune înfiinţarea unei fabrici de conserve de legume, cu capital privat.

Comuna Potlogi este traversată, pe o lungime de 12 km, de la nord la sud, de DJ 711 A, drum modernizat ce face legătura cu DN Bucureşti – Piteşti, la km 49. Prin programul SAPARD, s-au încheiat lucrările de modernizare a DC 68, ce leagă patru dintre cele cinci sate ale comunei.

În vederea dezvoltării sectorului de producţie şi implicit a creării de noi locuri de muncă, autorităţile locale încearcă să atragă noi investitori privaţi prin dezvoltarea infrastructurii şi a utilităţilor şi prin introducerea unor facilităţi de ordin fiscal.