Case de cult

Pe teritoriul comunei Potlogi funcţionează şase biserici ortodoxe, două dintre ele fiind declarate monument istoric.